Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Beša

Obstarávateľ
Obec Beša
Hodnota
147 640 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Alexander Kalán
besa.ocu@gmail.com
Telefón
+421905523122
Adresa
Obec Beša
kancelária