Zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselného objektu spoločnosti PeHaeS, s.r.o.

Obstarávateľ
PeHaeS, s.r.o.
Hodnota
234 186 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v súvislosti s energetickými úsporami výrobných priestorovspoločnosti.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Šujanský
sujansky@eurodotacie.sk
Telefón
+421415665268
Adresa
PeHaeS, s.r.o.
Euro Dotácie,a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina