Doplňujúce stavebné práce týkajúce sa zosilnenia konštrukcií stavby a podpornej konštrukcie nezahrnuté do pôvodnej zmluvy na zhotovenie diela "Katedra hudobnej výchovy UKF v Nitre"

Obstarávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodnota
143 130 €
Popis zákazky
Doplňujúce práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy:1. zosilnenie nosných konštrukcií stavby,2. zosilnenie podpornej konštrukcie a predĺženie doby podopretia.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov univerzít. (45214400)
Kontaktná osoba
Ing. Zdenka Kudláčová
zkudlacova@ukf.sk
Telefón
+421376408056
Adresa
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Oddelenie obstarávania