Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Radava

Obstarávateľ
Obec Radava
Hodnota
118 480 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej acentrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Ing. Marian Chrenko
starosta@radava.sk
Telefón
+421356582331
Adresa
Obec Radava
OcÚ Radava