Obec Ľubeľa - multifunkčné ihrisko

Obstarávateľ
Obec Ľubeľa
Hodnota
85 300 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pod názvom Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy, v súlade a v rozsahu rozpočtu (výkazu výmer) stavby. Výstavba multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy sa má z pohľadu užívania vybudovať ako viacúčelová plocha určená pre malý futbal, volejbal (nohejbal). Rozmer hracej plochy ihriska je 40x20 metrov (ďalej iba m) + 2x vysunutá plocha na futbalové bránkoviska v ploche 4,26 x 1,35m. Celková hracia plocha ihriska sa požaduje stavebne vybudovať na ploche 800m2 + 11,50 m2 bránkoviská. Ihrisko bude ohraničené mantinelovým systémom vysokým 1m po celom obvode okrem výbehu, ktoré bude na futbalové bránky. Mantinelový systém pozostáva z obvodových polypropylénových UV stabilizovaných dosiek mantinelov, v hrúbke 10,0 mm, šírky 2000 mm, výšky 1000 mm, ktoré sú opatrené madlom ochránené komaxitovou farbou a ochrannej siete výšky 4,0m okolo celého ihriska napnutej pomocou oceľového lanka na stĺpoch oplotenia osadených do výšky 5m nad zemou kotvených v betónových základových pätkách. Povrch hracej plochy bude tvorený umelou futbalovou trávou výška vlasu 40+2mm typ , monofilamentný materiál PE , Dtex min. 18000/8, šírka vlasu min. 1,2mm, hrúbka vlasu min. 320 um, hustota vpichov min. 8661/m2, celková plošná hmotnosť min. 2613 g/m2.Umelá tráva má byť uložená na podklade zo zhutnenej kamennej drte a to v hrúbke 30 cm:fr. 32-63 v hrúbke 190mm, fr. 8-16 v hrúbke 50mm, fr. 4-8 v hrúbke 30mm, fr. 0-4 v hrúbke 30 mmPresná špecifikácia prác je uvedená vo výkaze výmer.
CPV kód
Stavebné práce na stavbe športových zariadení. (45212200)
Kontaktná osoba
Ing. Ľubomír Gonšenica
lubo.gonsenica@gmail.com
Telefón
+421905782288
Adresa
Obec Ľubeľa
Obecný úrad Ľubeľa, Ľubeľa 346, 032 14 Ľubeľa