ČOV Kuková - zmena technológie ČOV

Obstarávateľ
Obec Kuková
Hodnota
460 531 €
Popis zákazky
Realizácia technologických a stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.
CPV kód
Stavebné práce na čističkách odpadových vôd. (45252127)
Kontaktná osoba
Štefan Janko
info@bgskonzult.sk
Telefón
+421907924325
Adresa
Obec Kuková
BGS KONZULT, Komenského 2776/23, 06901 Snina