Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Keť

Obstarávateľ
Obec Keť
Hodnota
142 780 €
Popis zákazky
Dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému pozostávajúceho zo snímacej, distribučnej a centrálnej riadiacej časti vrátane úložiska pre archiváciu záznamov.
CPV kód
Bezpečnostné kamery. (35125300)
Kontaktná osoba
Péter Molnár
obec.ket@mail.t-com.sk
Telefón
+421367737121
Adresa
Obec Keť
kancelária