Chodník na ul. Slobody - III. etapa

Obstarávateľ
Obec Dobrá Niva
Hodnota
64 820 €
Popis zákazky
Vybudovanie chodníka na začiatku obce Dobrá Niva v dotyku s cestou I/66 na ul. Slobody v cestnom km 58,532 47 58,982 po pravej strane v smere Krupina - Zvolen.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Katarína Bukovčanová
bukovcanova.katarina@stvs.sk
Telefón
+421484327202
Adresa
Obec Dobrá Niva
StVS - servising, s.r.o.