Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie v Slovenskom filmovom ústave;Rámcová dohoda o poskytnutí služby č. 38/RZ/2011

Obstarávateľ
Slovenský filmový ústav
Hodnota
0 €
Popis zákazky
CPV kód
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty. ()
Kontaktná osoba
Ing. Marta Šuleková, ArtD.; Pavel Kičin;
pavel.kicin@gmail.com
Telefón
+421257101536
Adresa
Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, Bratislava