Zmluva o dielo č. 203062015 pre realizáciu diela " Dodanie interiéru v rámci projektu: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice"Časť 2 Interiérové prvky bežne dostupné na trhu

Obstarávateľ
Štátne divadlo Košice
Hodnota
0 €
Popis zákazky
CPV kód
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty. ()
Kontaktná osoba
Darina Čížková
darina.cizkova@sdke.sk
Telefón
+421552452210
Adresa
Štátne divadlo Košice
Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice