Zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia

Obstarávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia v lokalite Nitra (Nitra okolie).
CPV kód
Hotelové služby. (55100000)
Kontaktná osoba
Ing. Martina Várošová, PaedDr. Kornélia Černá
martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Telefón
+421249234342249234331
Adresa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Finančné riaditeľstvo SR, Odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Mierová 23, 815 11 Bratislava