Zberný dvor Malinovo

Obstarávateľ
Obec Malinovo
Hodnota
118 523 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní zberného dvora. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažnépodklady a PD
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Eva Senáriková
senarikova@aksenarikova.sk
Telefón
+421904888427
Adresa
Obec Malinovo
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava