Projekt obnovy lesných porastov, ktoré boli poškodené prírodnou katastrofou v Mestských lesoch Ružomberok

Obstarávateľ
Mestské lesy, spol. s r.o.
Hodnota
133 613 €
Popis zákazky
V zmysle projektu obnovy lesných porastov, výkazu činností pre obnovu lesných ekosystémov, kritérií a technologických postupov, ktoré sú súčasťou súťažných pokladov
CPV kód
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva. (77000000)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Šlávka
slavka@mestskelesy.sk
Telefón
+421905626332
Adresa
Mestské lesy, spol. s r.o.
J. Jančeka 34, Ružomberok 034 01

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Mestské lesy, spol. s r.o.

Obstarávania s predmetom Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva.