Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom

Obstarávateľ
AGROPEX s.r.o.
Hodnota
205 000 €
Popis zákazky
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom
CPV kód
Žacie mechanizmy a mláťačky. (16340000)
Kontaktná osoba
Ing. Peter Gráčik
vo.pg.to@gmail.com
Telefón
+421918492292
Adresa
AGROPEX s.r.o.
Sklabiná 231, Sklabiná 991 05