Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hul

Obstarávateľ
Obec Hul
Hodnota
166 373 €
Popis zákazky
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia z hľadiska optimalizácie technicko-prevádzkových podmienok scieľom podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti osvetlenia a dosiahnutia pozitívnych úspor elektrickej energie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ing. Pavol Guláš, starosta
obechul@hul.sk; info@hul.sk
Telefón
+421356585141356505880
Adresa
Obec Hul
Obecný úrad Hul, Nám. Cyrila Minárika 435/16, 941 44 Hul