Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Chlebnice

Obstarávateľ
Obec Chlebnice
Hodnota
167 196 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Chlebnice. Hlavnou prioritou je úspora elektriny zabezpečená zmodernizovanou sústavou, ktorá bude spĺňať prevádzkové požiadavky a technické predpisy. Toto bude zabezpečené zmodernizovaním 133 ks svetelných bodov a doplnením 94 ks svetelných bodov. 3 ks RVO vymeniť za nové samostatne stojace. Starý vzdušný rozvod tvorený neizolovanými AlFe lanami vymeniť za nový vzdušný rozvod tvorený izolovanými samonosnými káblami NFA2X v dĺžke 8800m, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude minimalizovaná v čo najširšom možnom rozsahu s ohľadom na platné normy STN.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Milan Maxoň
obec@chlebnice.sk
Telefón
+421435894364
Adresa
Obec Chlebnice
Obecný úrad Chlebnice, č.186, 027 55 Chlebnice