Obnova verejného osvetlenia v obci Štefanov nad Oravou

Obstarávateľ
Obec Štefanov nad Oravou
Hodnota
64 029 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je obnova verejného osvetlenia v obci Štefanov nad Oravou. Hlavnou prioritou je úspora elektriny zabezpečená zmodernizovanou sústavou, ktorá bude spĺňať prevádzkové požiadavky a technické predpisy. Toto bude zabezpečené zmodernizovaním 77 ks svetelných bodov a doplnením 48 ks svetelných bodov. 2 ks RVO vymeniť za nové. Starý vzdušný rozvod vymeniť za nový vzdušný rozvod, tvorený izolovanými samonosnými káblami NFA2X v dĺžke 4500m, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na efektivitu a údržbu celého zariadenia. Ich energetická náročnosť bude minimalizovaná v čo najširšom možnom rozsahu s ohľadom na platné normy STN.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Maťuga
obecstefanov@oravanet.sk
Telefón
+421435322426
Adresa
Obec Štefanov nad Oravou
Obecný úrad Štefanov nad Oravou, Plátenícka 61, 027 44 Štefanov nad Oravou