Zateplenie a stavebné úpravy v Dome kultúry v Solčanoch

Obstarávateľ
Obec Solčany
Hodnota
195 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác zateplenie a stavebné úpravy v Dome kultúry v Solčanoch: -zateplenie fasády 100 mm polystyrén Grafitový EPS,-250mm isover pochôdzny,-hydroizolačná fólia,-nadmurovanie atiky o 250mm,-oplechovanie atiky,-stavebné prace - murovanie dvoch stien,-výmena hliníkových stien za plastové,-oplechovanie vnútorných strán atikoveho muriva a oplechovanie ríms na zapadnej a severnej stene KD,-odvedenie dažďových vôd do potoka,-nový bleskozvod na štyroch strechách KD Solčany + strecha pri vchode,-vymena zostávajúcich okien drevenných za plastove ako aj vstupné plastové steny,na základe projektovej dokumentácie.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Aneta Molnárová
vo.mol.to@gmail.com
Telefón
+421917992281
Adresa
Obec Solčany
Obecný úrad, Hviezdoslavova č. 50, Solčany 956 17