Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cinobaňa

Obstarávateľ
Obec Cinobaňa
Hodnota
237 642 €
Popis zákazky
1.Výmena osvetľovacích telies za efektívnejšie moderné LED svietidlá ... 277 ks. 2.Doplnenie osvetľovacej sústavy LED svietidlami ... 31 ks3.Výmena rozvádzačov ...7 ks4.Výmena všetky výložníkyPodrobné riešenie je spracované v Svetelno-technická štúdií a v rozpočte, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Ing. Lívia Bračoková
ivzp@cinobana.sk
Telefón
+421474511597
Adresa
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa