Modernizácia verejného osvetlenia v meste Modrý Kameň

Obstarávateľ
Mesto Modrý Kameň
Hodnota
305 517 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Modrý Kameň v súlade s projektovou dokumentáciou nachádzajúcou sa v prílohe č. 3 súťažných podkladov a v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebno-inštalačné práce. (45300000)
Kontaktná osoba
Mgr. Pavel Aschenbrenner
verejneobstaravanie@ebiz.sk
Telefón
+421911858303
Adresa
Mesto Modrý Kameň
eBIZ Corp s.r.o., Zadunajská cesta č. 10, 851 01 Bratislava