Lesná cesta Ďurková

Obstarávateľ
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej
Hodnota
99 752 €
Popis zákazky
Podrobnejšie informácie k dielu sú uvedené v dokumentácii, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ján Gera, predseda
uappsondrej@gmail.com
Telefón
+421484194455
Adresa
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Ondrej
Lúka 755, 976 62 Brusno