Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klátova Nová Ves

Obstarávateľ
Obec Klátova Nová Ves
Hodnota
331 200 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho verejného osvetlenia v obci Klátova Nová Ves, zameraná na zlepšenie osvetlenia za súčasného zníženia nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia. Predmetom rekonštrukcie verejného osvetlenia je výmena svietidiel, rozvádzačov a rozvodov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť prevádzky elektrických zariadení.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Ing. Iveta Randziaková
starostka@klatovanovaves.sk
Telefón
+421385420201
Adresa
Obec Klátova Nová Ves
Obec Klátova Nová Ves

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Klátova Nová Ves

Obstarávania s predmetom Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.