Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trhová Hradská

Obstarávateľ
Obec Trhová Hradská
Hodnota
439 527 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu všetkých položiek a množstiev uvedených vo výkaz-výmer podľa stavebného projektu.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Mgr. N. Kováčová
autorita@autorita.eu
Telefón
+421915934159
Adresa
Obec Trhová Hradská
AUTORITA, s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice