Modulárna materská škola Zálesie

Obstarávateľ
Obec Zálesie
Hodnota
350 006 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výstavba objektu materskej školy v obci Zálesie, ktorá sa má realizovať formou zostavy modulárneho systému v areáli jestvujúcej materskej školy. V tomto areáli sa navrhuje táto výstavba ako dvojpodlažná modulárna materská škola, a to juhozápadne od existujúceho objektu materskej školy.Pôvodný objekt materskej školy nie je predmetom riešenia projektu. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v sútažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov materských škôl. (45214100)
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Meško, starosta
starosta@obeczalesie.sk; ou@obeczalesie.sk
Telefón
+421245946013
Adresa
Obec Zálesie
Obecný úrad Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na stavbe budov materských škôl.