Potravinárska prevádzka Comagro - stavebná časť

Obstarávateľ
COMAGRO s.r.o.
Hodnota
517 500 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na základe projektovej dokumentácie týkajúce sa výstavby potravinárskej prevádzky.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Kristián Vida
struo@struo.sk
Telefón
+421908221778
Adresa
COMAGRO s.r.o.
Kancelária