Vinárstvo - LENUT

Obstarávateľ
Arrow Business Consulting, s.r.o.
Hodnota
420 000 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na základe projektovej dokumentácie a technológie pre spracovanie hrozna podľa rozpisu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Igor Horváth
horvath.arrow@gmail.com
Telefón
+421905280243
Adresa
Arrow Business Consulting, s.r.o.
Sídlo spoločnosti