Vinástvo - BOHOS

Obstarávateľ
Peter Bohos
Hodnota
401 000 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na základe projektovej dokumentácie a technológie pre spracovanie hrozna podľa rozpisu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Peter Bohos
peter.bohos.bk@gmail.com
Telefón
+421905369149
Adresa
Peter Bohos
kancelária