Prístavba haly so zabudovanou technológiou na výrobu pečených zemiakových snackov

Obstarávateľ
Ján Cibulka - CIBI
Hodnota
1 070 000 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na základe projektovej dokumentácie a zabudovaných technológií na výrobu pečených zemiakových snackov podľa rozpisu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Ján Cibulka
cibulkaj@cibi.sk
Telefón
+421905427549
Adresa
Ján Cibulka - CIBI
Nový Perjéš 219/62, 946 32 Marcelová