PREVÁDZKOVÝ KOMPLEX - Comtech

Obstarávateľ
ComTech s.r.o.
Hodnota
1 540 000 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na základe projektovej dokumentácie a zabudovanej technológie..
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Igor Horváth
horvath@comtechsro.sk
Telefón
+421905280243
Adresa
ComTech s.r.o.
Sídlo spoločnosti