Technológia do novostavby maštale 1,5 - výkrmne ošípaných

Obstarávateľ
PIGAGRO, s.r.o.
Hodnota
127 288 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je technológia (dodávka vrátane montáže) do novostavby maštale 1,5 - výkrmne ošípaných: ustajnenie, kŕmenie, napájanie, chladenie a namáčanie a ventilácia - podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Priemyselné mechanizmy. (42000000)
Kontaktná osoba
Peter Munk Laursen
pml@pigagro.sk
Telefón
+421918897900
Adresa
PIGAGRO, s.r.o.
kancelária