IDENTIFIKAČNÉ KARTY

Obstarávateľ
Slovenská národná knižnica
Hodnota
1 400 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je dodávka plastových identifikačných kariet s čiarovým kódom použiteľných ako čitateľský preukaz pre využívanie knižničných služieb. Ďalšie podrobnosti sú v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Identifikačné karty. (22455000)
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Buzek
stefan.buzek@snk.sk
Telefón
+421432451288
Adresa
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica, nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Slovenská národná knižnica

Obstarávania s predmetom Identifikačné karty.