Projekt pre zlepšenie zdravotného stavu lesov - Roštár

Obstarávateľ
Lesopasienková spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Roštár
Hodnota
97 589 €
Popis zákazky
Zabezpečenie preventívnych opatrení proti kalamitným biotickým škodcom kladením a asanáciou lapákov, inštaláciou a prevádzkou feromónových lapačov, vytvorenia vhodných podmienok na kontrolu zdravotného stavu lesov a početnostibiotických škodcov a leteckou aplikáciou prípravku proti podkôrnym škodcom spolu s revitalizačným hnojivom na báze humínových kyselín.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov. (77231200)
Kontaktná osoba
Mgr. Erika Petránová
publicprocurement2020@gmail.com
Telefón
+421905396469
Adresa
Lesopasienková spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Roštár
BONA FIDE Prešov s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov