Zaškolenie lektorov a cieľovej skupiny pre používanie softvérov vrátane dodávky softvéru

Obstarávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Hodnota
60 665 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vrátane dodania tovaru, a to v rámci projektu Podpora zvyšovania kvalityvzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre kód ITMS 26110230094Predmet zákazky pozostáva z :Poskytnutia služieb - zaškolenia lektorov a cieľovej skupiny pre používane softvérovDodávky tovarov - slúžia na zabezpečenie poskytnutia služby zaškolenia, t.j. jedná sa o dodávku softvérov, ktoré budú predmetom zaškolenia (1. špecializovaný softvér pre krajinnú architektúru a krajinárstvo, 2. špecializovaný geodetickýsoftvér, 3. špecializovaný fotogrametrický softvér)
CPV kód
Stredné vzdelávanie (stredné školstvo). (80200000)
Kontaktná osoba
Ing. Iveta Kružlíková
iveta.kruzlikova@uniag.sk
Telefón
+421376415755
Adresa
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Útvar právny a verejného obstarávania