Dodanie motorového vozidla.

Obstarávateľ
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Hodnota
41 700 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie jedného motorového vozidla vo vyhotovení minibus.Motorové vozidlo musí byť v prvotriednej kvalite, so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom.Podrobný opis predmetu zákazky, technická špecifikácia, minimálne požadované vybavenie a obsah ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Motorové vozidlá. (34100000)
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Juhásová
juhasova@svps.sk
Telefón
+421260257112
Adresa
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky