Výmena parného kotla BK-6000 s príslušenstvom

Obstarávateľ
ENERGO-SK, a.s.
Hodnota
110 000 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania je výmena parného kotla BK-6000, horáka, príslušenstvo s automatickým odluhom a odkalovaním, pripojenie na MaR a elektrickú energiu. Predmetom obstarávania je kompletná výmena kotla s príslušenstvom vrátane všetkých stavebných prác súvisiacich s demontážou zničeného kotla K-1, montážne práce osadenia nového kotla do kotolne a následne vykonanie revízií a uvedenie do funkčného stavu.
CPV kód
Inžinierske práce a stavebné práce. (45220000)
Kontaktná osoba
Ing. Dagmar Trnáková
dagmar.trnakova@evob.sk
Telefón
+421907899349
Adresa
ENERGO-SK, a.s.
v zastúpení: COA s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra