Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Papradno

Obstarávateľ
Obec Papradno
Hodnota
265 385 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Bližšie špecifikovanév súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Ďurkechová
martina.durkechova@mpprofit.sk
Telefón
+421911655161
Adresa
Obec Papradno
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica