Nákup ohýbačky trubiek CNC pre spoločnosť VUMAT SK, s.r.o.

Obstarávateľ
VUMAT SK, s.r.o.
Hodnota
573 200 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je nákup, ohýbačky trubiek CNC, ktorý umožní rast kvality poskytovaných služieb pre zákazníkov spoločnosti VUMAT SK, s.r.o..Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v predmetných súťažných podkladoch.
CPV kód
Ohýbacie, skladacie, vyrovnávacie alebo vyhladzovacie stroje. (42633000)
Kontaktná osoba
Monika Hlinková
VUMAT-CNC@obstaram.sk
Telefón
+421911716093
Adresa
VUMAT SK, s.r.o.
Pri cintoríne 36