Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva (uzatvorenie ČZ za 2/4 2015)

Obstarávateľ
Slovenský filmový ústav
Víťaz
EKOAND s.r.o.
Hodnota
762 088 €
Popis zákazky
Slovenský filmový ústav (SFÚ) podľa podmienok zákona o audiovízii je zákonným depozitárom. Archivuje jednotlivé filmové historické materiály rôznych žánrov, krátkometrážnu tvorbu (spravodajské, dokumentárne, animované filmy) a dlhometrážnu tvorbu (hrané a dokumentárne filmy), ktoré sú na nevyhovujúcich triacetátových (minimum i na nitrocelulózových) materiáloch (suchých, zapršaných, ryhovaných a pod.), ktoré sa nachádzajú v nevyhovujúcom stave, či už z hľadiska mechanických poškodení, spôsobených nadmerným opotrebovaním alebo procesmi starnutia filmovej suroviny a tiež nevhodným spôsobom externej manipulácie (ako napr. poškodenie perforácie, poškodenie povrchových plôch filmovej suroviny t.j. rysky, ryhy, zapršanie a podobné poškodenia a ďalej zmeny spôsobené procesom starnutia - kvalita obrazového a zvukového záznamu, zmršťovanie podložky filmovej suroviny, postihnutie plesňou a pod.,).Vzhľadom na unikátnosť spomínaných materiálov je nutné uskutočniť operácie spojené s posúdením technického stavu filmových materiálov (8 mm, 16 mm, 35 mm) v špecializovaných filmových laboratóriách a následné rozhodnutia pre voľbu ďalších technických a technologických krokov pre zlepšenie ich technického stavu, je potrebné realizovať v rámci filmových technológií prezervačné procesy, do ktorých spadá výroba nových 35 mm filmových materiálov na novom, mechanicky a chemicky stabilnom polyesterovom podklade pre ich zabezpečenie a dlhodobé uchovanie. Pre šírenie a sprístupňovanie archívnych filmových titulov všetkých žánrov odbornej i laickej verejnosti je potrebný následný transfer filmových materiálov na elektronické nosiče. Výrobou nových filmových materiálov sa očakáva zabezpečenie obnovy a ochrany národného audiovizuálneho dedičstva, predovšetkým skvalitnenie zvukovej i obrazovej stránky týchto diel, zabezpečenie väčšej životnosti 35 mm filmových materiálov realizovaním výroby na novú filmovú polyesterovú podložku a vytvorenie lepších podmienok pre šírenie audiovizuálneho dedičstva.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Filmové služby a videoslužby. (92100000)
Kontaktná osoba
Ing. Marta Šuleková, ArtD.
pavel.kicin@gmail.com
Telefón
+421257101536
Adresa
Slovenský filmový ústav
Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, Bratislava