Zateplenie a stavebné úpravy pavilónu „A“ ZŠ Preseľany

Obstarávateľ
Obec Preseľany
Hodnota
121 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác rekonštrukcia, zateplenie a stavebné úpravy pavilónu A Základnej školy Preseľany: zateplenie obvodových stien a strechy,následné stavebné opravy rímsy,výmena a zateplenie prístreškov nad vchodom a bočným prístreškom,rekonštrukcia odkvapového chodníka,oprava náterov mreží,rekonštrukcia bleskozvodu,na základe projektovej dokumentácie.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Renáta Zitová
renatazitova@gmail.com
Telefón
+421918492292
Adresa
Obec Preseľany
Obecný úrad Preseľany, Preseľany 77, 956 12 Preseľany