Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry

Obstarávateľ
Obec Belince
Hodnota
70 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavebné úpravy, zvýšenie tepelnej účinnosti obvodových konštrukcií jestvujúceho objektu domu kultúry v obci Belince: zateplenie obvodových konštrukcií,bleskozvod a elektroinštalácia svietidiel,vykurovanie,na základe projektovej dokumentácie.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Renáta Zitová
renatazitova@gmail.com
Telefón
+421918492292
Adresa
Obec Belince
Obecný úrad Belince, Belince 49, 956 12 Belince