Zelené inovácie Kaloša

Obstarávateľ
ECO FILM, s.r.o.
Hodnota
1 851 176 €
Popis zákazky
Obstaranie technologických zariadení vrátane ich inštalácie, montáže, uvedenia do prevádzky a záručného servisu.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Zásobníky. (44611600)
Kontaktná osoba
Ing. Jozef Varali
pentavtrading@mail.telekom.sk
Telefón
+421544725440
Adresa
ECO FILM, s.r.o.
Kellerova 1