Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v meste Levice v časti Cigánka, Nová Osada a v mestskej časti Kalinčiakovo

Obstarávateľ
Mesto Levice
Hodnota
333 355 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v meste Levice. Zámerom verejného obstarávateľa je v rámci modernizácie vybudovanie nového, moderného, technicky a ekonomicky efektívneho verejného osvetlenia mesta, ktoré bude v plnom rozsahu spĺňať požiadavky modernizácie technickej infraštruktúry a skvalitnenie úžitkových parametrov dotknutého územia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektrotechnické inštalačné práce. (45315100)
Kontaktná osoba
Ivan Bzdúšek
bzdusek@azet.sk
Telefón
+421346285782
Adresa
Mesto Levice
ISA projekta, s. r. o.