Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec

Obstarávateľ
Obec Jelenec
Hodnota
159 105 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Ladislav Púchovský
obec.jelenec@jelenec.sk
Telefón
+421376313204
Adresa
Obec Jelenec
Ladislav Puchovský

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Jelenec

Obstarávania s predmetom Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.