Viacúčelové ihrisko v obci Klasov

Obstarávateľ
Obec Klasov
Hodnota
52 522 €
Popis zákazky
Navrhované viacúčelové ihrisko s osvetlením je situovane v obci Klasov vedľa objektu pálenice na obecnom pozemku s parcelným číslom 1338/14. Riešená parcela susedí s parcelami číslo: 1160/3, 1338/13, 1160/4, 1159/3, 1338/26, 4102.Ihrisko má vnútorné rozmery 18x33m, vonkajšie 18,15 x 33,15m a celková zastavaná plocha ihriska je 610,5m2
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská. (45236110)
Kontaktná osoba
Ján Balázs
starosta@klasov.sk
Telefón
+421377883011377883841
Adresa
Obec Klasov
Obecný úrad