REALIZÁCIA PROJEKTU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK

Obstarávateľ
Obec Nižný Orlík
Hodnota
1 105 147 €
Popis zákazky
Stavebné práce na realizácií projektu spoločných opatrení v obci Nižní Orlík. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Obec Nižný Orlík
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.