Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová

Obstarávateľ
Obec Nižná Jedľová
Hodnota
899 231 €
Popis zákazky
Stavebné práce na realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Ing. Anton Gardian
mpprofit.vo@gmail.com
Telefón
+421903765195
Adresa
Obec Nižná Jedľová
MP Profit, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.