Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy „Detský raj“ Tatranská Lesná.

Obstarávateľ
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná
Hodnota
197 389 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy Detský raj Tatranská Lesná, ktorá pozostáva z týchto stavených objektov: Plynová kotolňa a Rozvody ústredného vykurovania.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Mgr. Valerián Kuffa
riaditel@svpdraj-tlesna.vucpo.sk
Telefón
+421524422553
Adresa
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 8, 059 60 Tatranská Lomnica