Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Macov

Obstarávateľ
Obec Macov
Hodnota
129 717 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Macov podľa technickej špecifikácieuvedenej v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Ing. František Mayer
obstaravanie@epicpartner.sk
Telefón
+421905460831
Adresa
Obec Macov
EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.