Malé Lednice- Stavebné úpravy kultúrneho domu

Obstarávateľ
Obec Malé Lednice
Hodnota
126 206 €
Popis zákazky
V zmysle súťažných podkladov
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ján Hamar
male.lednice@mail.t-com.sk
Telefón
+421424394545
Adresa
Obec Malé Lednice
kancelária