Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Svidnička

Obstarávateľ
Obec Svidnička
Hodnota
117 604 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Svidnička. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru. (45212300)
Kontaktná osoba
Anna Paňková
obec.svidnicka@centrum.sk
Telefón
+421547594235
Adresa
Obec Svidnička
Obecný úrad Svidnička 19

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru.